2016-06-26     Jana, Pauliny, Rudolfiny     "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling    
Jesteś odwiedzającym

"Czysta Małopolska"


 

 

Nasza szkoła realizuje projekt „Czysta Małopolska”. Jego celem jest m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów oraz kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu.

W ramach projektu we wtorek, 2.01. 2014 r. odbyło się spotkanie z kierownikiem ZGK w Tymbarku, panem S. Sajdakiem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4-6. Zaproszony gość omówił szczegółowo zasady segregacji odpadów w naszej gminie. Podał również przykłady niewłaściwej segregacji. Zwrócił też uwagę na zagrożenie, jakie stanowią dla człowieka zanieczyszczone potoki, rzeki, lasy. Zachęcał wszystkich do oszczędzania wody i energii elektrycznej. Stwierdził, że właściwa segregacja odpadów nam się po prostu opłaca.

Klasa 6a